Apakah Makna Korban Sebenarnya? - IQRAC - Intellectual Quranic Generation Association

Post Top Ad

Your Ad Spot

Anda Pengunjung yang ke :

Thursday, 1 November 2012

Apakah Makna Korban Sebenarnya?

Apakah maksud korban yang sebenarnya? Korban sebenarnya adalah menghampirkan diri kepada Allah. Kita tidak boleh sama sekali menyembelih korban untuk seseorang atau sesuatu yang lain, selain daripada Allah.

Mari kita lihat firman Allah yang berkaitan dengan korban, iaitu Surat Al-Hajj: 34-37 yang terjemahnya :
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),
(iaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan shalat dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka.
Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.
Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
Ayat terakhir menegaskan bahawa korban tidak berhenti di penyembelihan haiwan qurban dan membagikan dagingnya kepada yang berhak. Akan tetapi esensinya adalah menguji ketakwaan kita terhadap Allah, menguji seberapa besar kita siap mengorbankan yang kita cintai demi melaksanakan perintah Allah. ….seperti Ibrahim dan Ismail yang lulus uji ketaqwaan….yang siap mengorbankan nyawa untuk melaksanakan perintah Allah.

Menyembelih korban adalah suatu sunnah Rasul yang amat besar pahalanya, dan amat luas maknanya. Banyak terdapat hadis yangmenerangkan keutamaan berkorban ini. Di antaranya, hadis yangdiriwayatkan oleh At Tarmizi dan Ibnu Majah yang diterimanya daripada ‘Aisyah, bahawa Nabi s.a.w telah bersabda.
“Tiada suatu amalan anak adam di hari Nahar (10hb Zulhijah) yang amat disukai Allah selain daripada menyembelih korban. Di hari kiamat, korban itu akan datang sebagaimana pada hari ia disembelih. Iaitu lengkap dengan segala tubuh anggotanya, cukup dengan kuku, tanduk, dan bulunya. Darah korban itu sebelum jatuh ke atas bumi, terlebih dahulu jatuh di suatu tempat, yang telah disediakan oleh Allah. Kerana itu, senanglah dirimu dengan berkorban itu.”
Iman Ahmad dan Ibnu Majah menjelaskan lagi, kali ini daripada Abu Hurairah, bahawa Nabi s.a.w telah bersabda.
“Sesiapa yang mempunyai keluasan – mampu untuk berkorban, tetapi tidak mahu berkorban, janganlah dia mendekati tempat sembahyang kami.”
Itulah maknanya korban yang sebenarnya kepada Allah diserahkan semua. Mudah-mudah segala ibadah korban kita pada tahun ini diberkati dan diterima oleh Allah.

Post Top Ad

Your Ad Spot