Pengambilan Pelajar Baru Pensijilan JAKIM-IIUM 2019/2020

SISTEM PENGAJIAN

Pelajar diwajibkan menghafaz al-Quran 30 juzu’ dalam tempoh 3 semester (18 bulan) di samping mempelajari subjek-subjek yang lain seperti Tajwid Ilmi, Tajwid Amali, Adab Hamalah al-Quran, Aqidah, Fiqh Al-Ibadah, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.

Syarat Kelayakan

  • Bumiputera
  • Belum berkahwin
  • Lulus Peperiksaan SPM Semasa dengan mendapat minimum gred:
Bil. Mata Pelajaran Minimum Gred
1 Matematik A-
2 Bahasa Melayu B
3 Bahasa Inggeris B
4 Bahasa Arab B
5 Pendidikan Islam/Pendidikan Syariah Islamiyah/Pendidikan Al-Quran & Sunnah/Tasawwur Islam B
6 Biologi/Fizik B
7 Kimia B
8 Matematik Tambahan B
  • Turut memohon menyambung pengajian di IIUM melalui UPU online.
  • Lulus temuduga

SENARAI PROGRAM ASASI DAN SARJANA MUDA IIUM

PROGRAM KOD KULLIYYAH NO PROGRAM YANG DITAWARKAN DI PERINGKAT IJAZAH
Asasi Sains Hayat Y0010 Kulliyyah Sains 123 Sarjana Muda Bioteknologi (Kepujian)Sarjana Muda Sains Tumbuhan (Kepujian)Sarjana Muda Sains Marin (Kepujian)
Asasi Sains Fizikal Y0020 Kulliyyah Sains 123 Sarjana Muda Sains Matematik (Kepujian)Sarjana Muda Sains Kimia (Kepujian)Sarjana Muda Sains Fizik (Kepujian)
Asasi Sains Kesihatan Bersekutu Y0030 Kulliyyah Sains Kesihatan Bersekutu 12 3456 Sarjana Muda Sains Bioperubatan (Kepujian)Sarjana Muda Radiografi dan Pengimejan Diagnostic (Kepujian)Sarjana Muda Audiologi (Kepujian)Sarjana Muda Dietetik (Kepujian)Sarjana Muda Optometri (Kepujian)Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
Asasi Kejururawatan Y0031 Kulliyyah Kejururawatan 1 Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
Asasi Farmasi Y0060 Kulliyyah Farmasi 1 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
Asasi Pergigian Y0070 Kulliyyah Pergigian 1 Sarjana Muda Pergigian
Asasi Perubatan Y0080 Kulliyyah Perubatan 1 Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan (MBBS)
Asasi Seni Bina dan Rekabentuk Alam Sekitar Y0300 Kulliyyah Seni Bina dan Rekabentuk Alam Sekitar 123456 Sarjana Muda Sains dalam Pengajian Seni Bina (Kepujian)Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian)Sarjana Muda Perancang Bandar dan Wilayah (Kepujian)Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian)Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)Sarjana Muda Seni Gunaan dan Seni Reka (Kepujian)
Asasi Kejuruteraan dan Sains Komputer Y0400 Kulliyyah Kejuruteraan 123456789 Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Kepujian)Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik (Kepujian)Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer & Maklumat (Kepujian)Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan (Kepujian)Sarjana Muda Kejuruteraan Aero-angkasa (Kepujian)Sarjana Muda Kejuruteraan Automotif (Kepujian)Sarjana Muda Kejuruteraan Bioteknologi (Kepujian)Sarjana Muda Kejuruteraan Komunikasi (Kepujian)Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian)
Kulliyyah Teknologi Maklumat dan Komunikasi 12  Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Asasi Sains Kemanusiaan Y0140 Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Warisan Islam, dan Sains Kemanusiaan 1 Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam :KomunikasiSains PolitikSejarah & TamadunPsikologiSosiologi & Antropologi
Asasi Bahasa Inggeris Y0150 1 Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan
Asasi Bahasa Arab Y0151 1 Sarjana Muda Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Warisan Islam (Kepujian) dalam Bahasa Arab dan Kesusasteraan
Asasi Ilmu pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Warisan Islam Y0707 1 Sarjana Muda Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Warisan Islam (Kepujian) dalam Bahasa Arab dan Kesusasteraan dalam :-Fiqh and Usul al-Fiqh-Pengajian Qur’an dan Sunnah-Usul al-Din dan Perbandingan Agama
Asasi Sains Kemanusiaan Y0140 Kulliyyah Pendidikan    1  2  3  4  5  6  7    Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) (Kepujian) Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa kedua) (Kepujian) Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (Kepujian) Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Antarabangsa Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Arab untuk Komunikasi Antarabangsa Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa Sarjana Muda Perancangan Pelancongan dan Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
Asasi Bahasa Inggeris Y0150 Kulliyyah Bahasa dan Pengurusan
Asasi Bahasa Arab Y0151
Asasi Ekonomi dan Sains Pengurusan Y0200
Asasi Undang-Undang Y0600
Asasi Ilmu pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Warisan Islam Y0707

CARA MEMOHON:Borang Permohonan hendaklah diisi dengan lengkap secara atas talian (online) di laman sesawang Darul Quran di http://www.darulquran.gov.my/  bermula pada: 4 MAC 2019(Borang perlu dicetak dan dibawa semasa sesi temuduga)TARIKH TUTUP PERMOHONAN:Sepuluh hari selepas keputusan SPM 2018 diumumkan

Download Maklumat Pengambilan