PENGAJIAN

Pemilihan Pelajar

     Penumpuan adalah kepada pelajar aliran sains institusi / Sekolah Menengah Agama yang mempunyai pencapaian cemerlang berdasarkan keputusan peperiksaan percubaan SPM. Pemilihan pelajar untuk mengikuti program ini dilakukan oleh satu jawatankuasa yang terdiri daripada Darul Quran dan UIAM melalui proses temuduga berdasarkan wajaran seperti berikut :

  1. Cemerlang dalam peperiksaan percubaan SPM tahun berkenaan
  2. Berkemampuan tinggi untuk meghafaz al-Quran
  3. Personaliti yang tinggi
  4. Aktif dalam kegiatasn ko-kurikulum ; dan
  5. Lain-lain perkara yang berkaitan

Pelajar yang benar-benar berminat, dan berjaya dalam temuduga sahaja akan ditawarkan tempat bagi mengikuti program ini.

Tempoh Pengajian

     Tempoh pengajian program ini ialah selama 18 bulan. Pelajar –pelajar akan didedahkan dengan pembelajaran tahfiz dan lain-lain matapelajaran yang berkaitan

Jangka Masa Pengajian

     Pengajian akan bermula pada bulan Januari ( selepas tamat peperiksaan SPM) sehingga Jun tahun berikutnya.


PROGRAM PERSIJILAN TAHFIZ AL-QURAN

Tahun Program Tempat
1 tahun 6 bulan Persijilan Tahfiz Al-Quran Darul Quran, Kuala Kubu Bharu
1 hingga 2 tahun Program Matrikulasi UIAM Pusat Asasi UIAM
3 tahun setengah hingga 5 tahun Program Ijazah Universiti Islam ANtarabangsa Malaysia