Anda ingin Menyumbang? Salurkan Sumbangan Anda melalui Akaun Bank Berikut di atas nama :

INTELLECTUAL QURANIC GENERATION CLUB

Sumbangan anda amatlah bermakna untuk melancarkan lagi program dan aktiviti INTELLECTUAL QURANIC GENERATION ASSOCIATION

Terima Kasih, Semoga Allah s.w.t. membalas segala budi baik para penyumbang.