Annual Grand Metting

Annual Grand Metting merupakan Mesyuarat Agung Tahunan IQRAC bagi membentangkan segala Laporan Tahunan Perwakilan bagi Generasi yang lepas sebelum diambil oleh Perwakilan Generasi yang baru