SYARAT - SYARAT PERMOHONAN

  • Bumiputera
  • Belum Berkahwin
  • Lulus Peperiksaan SPM 2019

1. Minima Gred A- bagi Mata Pelajaran Matematik

2. Minima Gred B bagi semua Mata Pelajaran berikut :

  •  Bahasa Melayu
  • Bahasa Arab / Al-Adab Wa Al Balaghah / Al-Lughah al-Arabiah Mu’asirah / Turath Bahasa Arab
  • Bahasa Inggeris
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Usuluddin / Turath Al-Quran dan Sunnah / Al-Syariah / Manahij Al-Ulum Al-Islamiah / Thurath Dirasat Islamiah / Maharat Al-Quran

3. Minima 2B, 1C+ bagi mata pelajaran berikut :

  • Biologi / Fiziki
  • Kimia
  • Matematik Tambahan

4. Memohon menyambung pengajian di IIUM melalui UPU Online

CARA MEMOHON

1. Borang Permohonan hendaklah diisi dengan lengkap secara dalam talian (ONLINE – KLIK DI SINI) bermula pada 16 Mac 2020

2. Borang perlu dicetak dan dibawa semasa sesi Temuduga

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Tarikh tutup permohonan (ONLINE) ialah pada 30 Mac 2020

SEMAKAN STATUS PERMOHONAN

1. Pemohon boleh mula menyemak keputusan permohonan bermula 14 April 2020 (Pemohon yang layak sahaja akan dipanggil ke sesi temuduga)

2. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Seksyen Kemasukan, Biasiswa & Graduasi Darul Quran : 03-6063 5351 / 5349 / 5323 / 5374